Партньор за управление на Бензиностанции

Обява за свободна работна позиция/ Job Description for an Open Position

ЕКО България е международна компания в областта в търговията с горива и
бързооборотни стоки. Компанията разпространява своите продукти и предлага своите
услуги чрез мрежа от  97 бензиностанции, използващи търговската марка ЕКО.
Следвайки своя бърз растеж и план за бизнес развитие, компанията търси партньори, които да поемат управлението на обекти в София и страната.

Научи повече тук….


ПАРТНЬОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ

Отговорности:

 • Отговаря за цялостният процес по управление на дейността на бензиностанциите;
 • Управлява и координира ежедневната работа на служителите;
 • Ръководи организирането и провеждането на първоначално и последващи обучения за служителите;
 • Носи отговорност за всички активи на територия бензиностанциите;
 • Спазва политиките и процедурите на компанията, като е особено ангажиран с тези, свързани със здравословни и безопасни условия на труд;
 • Полага ежедневни усилия да повишава продажбите, качеството на предоставяните услуги и да постига заложените цели.

Изисквания:
 • Опит в търговията и продажбите на дребно;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Способност за приоритизиране на задачи и работа под напрежение;
 • Опит в управлението и ръководенето на хора;
 • Банкова гаранция в размер на 20 000 лв./на обект;
 • Регистрирана собствена фирма;
 • Завършено Висше образование;
 • Владеене на Английски език е предимство;
 • Умения за работа с MS Office/Excel, Word, Outlook.

Ние предлагаме:
 • Възможност за реализация чрез управление и развитие на бензиностанции част от престижна верига;
 • Личностно и професионално развитие;
 • Мотивиращо възнаграждение, базирано на постигнатите резултати.
Email: k.damyanov@eko.bg