Търг за изпълнител за метални стелажи за моторни масла

ТЪРГ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА НА МЕТАЛНИ СТЕЛАЖИ ЗА МОТОРНИ МАСЛА ЗА НУЖДИТЕ НА ЕКО БЪЛГАРИЯ, ЕКО КИПЪР И ЮГОПЕТРОЛ (ЧЕРНА ГОРА)

ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 3, Литекс Тауър, ет.9

ПРИКАНВА

Компаниите, които проявяват интерес, да изпратят писмо с потвърждение на интерес за участие в търг за избор на производител и доставчик на метални стелажи за моторни масла спрямо предоставена от ЕКО спецификация за нуждите на ЕКО България, ЕКО Кипър и Югопетрол (Черна Гора).

Кандидатите трябва да могат да предложат производство и доставка за територията на България. Доставка до Черна гора ще се оферира като опционална.


Кандидатите трябва да отговарят на следните по-важни условия (допълнителните условия ще бъдат изпратени с тръжната документация):


  • Да предоставят списък с изпълнени проекти и поне 2 референции за опит в производството на  търговско метално оборудване (стелажи, регали и др.) през последните 3 години.
  • Наличие на технически и човешки ресурси.
  • Не се допускат Joint Venture компании.
  • Подизпълнители не са допустими.
  • Кандидатите трябва да предоставят банкова гаранция за участие в търга в размер на 2,000 евро, която ще бъде освободена след приключването му.
  • При възлагане на договор се предвижда банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 10% от стойността на договора, която се поддържа до 3 месеца след изпълнение на договора.

Подробни спецификации, информация и условия по търга ще бъдат предоставени с тръжната документация, която ще получат компаниите, потвърдили интерес за участие и отговарящи на минималните предварителни критерии за допустимост по-горе.

Писмата с потвърждение на интерес се изпращат на електронен адрес: procurement@eko.bg не по–късно от 22.04.2024 г.

ЕКО България ЕАД си запазва правото да анулира тази обява, да не вземе под внимание някое или всички писма с изразен интерес за участие. Всички изпратени писма за интерес ще бъдат третирани строго поверително.